Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT AUTOBEDRIJF T. MEULENBROEK

Via de website www.tmeulenbroek.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Autobedrijf T. Meulenbroek acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Autobedrijf T. Meulenbroek is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

Doeleinden van verwerking.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van uw vragen of opmerkingen.
 • Het opstellen van offertes en overeenkomsten

Gebruik van persoonsgegevens.

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Autobedrijf T. Meulenbroek zal de persoonsgegevens, zoals hieronder besproken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, niet voor andere doeleinden gebruiken.

Online aanvraag.
Op onze website bieden wij de mogelijkheid een proefrit, offerte, werkplaats afspraak of informatie aan te vragen. Als u een aanvraagformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang nodig om uw aanvraag af te handelen.
Bij het invullen van een aanvraagformulier via het contactformulier op onze website bent u in de gelegenheid de volgende gegevens achter te laten:

 • geslacht
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
 • adres
 • bedrijfsnaam (optioneel)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • kenteken (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw aanvraag kunnen behandelen.

Contactformulier.

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):

 • geslacht
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
 • adres (optioneel)
 • e-mailadres (optioneel)
 • telefoonnummer (optioneel)
 • kenteken (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

Verstrekking aan derden.

Autobedrijf T. Meulenbroek zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • beveiliging van netwerkverbindingen
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden
 • Websites van derden.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy verklaring.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie en recht van verzet.

U heeft na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@tmeulenbroek.nl.

Contactgegevens.

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen via een email naar info@tmeulenbroek.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 040 – 253 17 24.