Garantievoorwaarden

BESCHRIJVING GARANTIEVOORWAARDEN

 

Wanneer gaat de Aanvullende Garantie in?

 

De Aanvullende Garantie gaat in op de dag dat de BOVAG- of fabrieksgarantie afloopt. U dient wel uiterlijk 1 maand vóór afloop van de fabrieksgarantie of bij ingang van de BOVAG garantie aan uw BOVAG autobedrijf kenbaar te maken dat u gebruik wil maken van de Aanvullende Garantie.

 

Hoe lang is de Aanvullende Garantie geldig?

 

Afhankelijk van het contract, eindigt de Aanvullende Garantie na: 12 of 24 maanden na afloop van de fabrieksgarantie. 6 of 18 maanden na afloop van de BOVAG garantie. dat de auto langer dan 60 dagen aaneengesloten buiten Nederland verblijft. total loss van de auto. De Aanvullende Garantie eindigt ook bij een kilometerstand van 200.000 km en er geldt een maximum van 25.000 te rijden kilometers per jaar.

 

Waar is de Aanvullende Garantie van toepassing?

 

Het dekkingsgebied omvat de landen zoals omschreven op de groene kaart van uw autoverzekering.

 

Wie verleent de Aanvullende Garantie?

 

De Aanvullende Garantie wordt verleend door uw BOVAG autobedrijf.

 

Aanvullende voorwaarden:

 

De Aanvullende Garantie is van toepassing op verschillende merken personenauto’s.

 

Het voertuig wordt privé gebruikt. De Aanvullende Garantie is niet geldig voor auto’s die worden ingezet voor les- of examenrijden, leasing, verhuur of vervoer van personen (taxi’s) of goederen tegen betaling. Uw auto moet bij het BOVAG autobedrijf waar u de Aanvullende Garantie heeft gekregen, worden onderhouden in overeen- stemming met de richtlijnen en instructies van de fabrikant.

 

Alle bewijzen dat het onderhoud is uitgevoerd, moeten zorgvuldig worden bewaard.

 

In geval van een defect dat door de Aanvullende Garantie wordt gedekt, moet het voertuig zo snel mogelijk ter reparatie worden aangeboden bij uw BOVAG autobedrijf, om te voorkomen dat het defect verergert en een grotere ingreep noodzakelijk is.

 

Wanneer in het buitenland een defect ontstaat dat door de Aanvullende Garantie wordt gedekt en waarbij reparatie in het buitenland direct noodzakelijk is, dient u alle bewijzen en nota’s van de reparatie te bewaren.

 

Worden reparatiekosten in rekening gebracht?

 

Nee, uw BOVAG autobedrijf voert alle reparaties die onder de Aanvullende Garantie vallen volledig gratis uit (onderdelen en arbeidsloon). In overleg met de verzekeraar beslist hij of onderdelen worden gerepareerd of vervangen.

 

Wat gebeurt er als ik mijn auto verkoop?

 

Als u uw auto verkoopt, dient u of de nieuwe eigenaar hiervan melding te maken bij uw BOVAG autobedrijf. De Aanvullende Garantie blijft dan van kracht.

 

Wat kost de Aanvullende Garantie?

 

Voor de kosten van de Aanvullende Garantie kunt u zich wenden tot uw contactpersoon bij uw BOVAG autobedrijf.

 

Op welke technische componenten is de Aanvullende Garantie van toepassing?

 

Algemeen

 

De Aanvullende Garantie geldt voor ieder onvoorzien defect aan alle mechanische en elektrische onderdelen, alsmede originele, mechanische en elektrische accessoires, die door de fabrikant zijn aangebracht vóór de eerste aflevering van het voertuig. Uitgezonderd zijn de componenten en onderdelen zoals beschreven in het hoofdstuk Uitsluitingen.

 

Motor

 

De complete motor met alle inwendige bewegende delen, turbolader of compressor, cilinderkoppakking (alle overige pakkingen zijn uitgesloten), krukaskeerring. Alle overige keerringen zijn gedekt tot maximaal 125.000 km., inlaatspruitstuk, warmtewisselaar, oliefilterhuis. Niet verzekerd zijn het uitlaatsysteem inclusief uitlaatspruitstuk en katalysator.

 

Brandstofsysteem

 

Brandstofpomp, injectiepomp, elektronische onderdelen van brandstofinjectie de sturingseenheid, verdamper, mengstuk, stappenmotor, injectoren, drukregelaars en elektronische sturingsunit, slangen, leidingen. Van de LPG-installatie: Drukregelaar, druk-/temperatuursensor, injectorrail, elektronische regelunits (ECU en BSI), brandstofkeuze- schakelaar, verdamper, mengstuk. Elektrische installatie, Dynamo, startmotor, elektronische onderdelen van de ontsteking met weerstanden en bougiekabels, elektrische bedrading van de elektronische brandstofinspuiting, ECU, BSI, bobine, voorgloeirelais, boordcomputer, claxon, sensoren, schakelaars (met uitzondering van breukschade), (elektro-) motoren en regeleenheden (met uitzondering van bedrading), voorruit- en achterruitverwarming (met uitzondering van glasbreuk), afstandsbediening (met uitzondering van breuk).

 

Instrumentenpaneel

 

Tellers, display, schakelaars, regelaars (met uitzondering van breukschade) Niet verzekerd zijn audio- navigatie- en telecommunicatieapparatuur.

 

Koelsysteem

 

Radiateur, verwarmings- radiateur, thermostaat, waterpomp, oliekoeler van de automatische versnellingsbak, viscokoppeling, thermoventilator, ventilatorkoppeling en thermoschakelaar, slangen, leidingen.

 

Airconditioning

 

Compressor, verdamper, condensor met ventilator en druk- en expansie-ventielen. Niet verzekerd zijn slangen en leidingen.

 

Veiligheidssysteem

 

Elektronische units voor de airbags en gordelspanners.

 

(Automatische)Versnellingsbak

 

Versnellingsbakhuis met alle inwendige delen, inclusief de koppelomvormer, besturingsapparaat van de automatische versnellingsbak, versnellingsbak selectiekabel, stangenstelsel. Differentieel en eindaandrijving Differentieelhuis met alle inwendige delen (voor-, achter- en vierwielaandrijving), aandrijfassen (met uitzondering van hoezen), differentieelhuis, kruiskoppelingen, elektrische besturing.

 

Koppeling

 

Koppelingscilinder en hulpcilinder drukgroep, druklager.

 

Stuurinrichting

 

Stuurhuis, stuurbekrachtigingspomp, hogedrukleidingen, elektrische bekrachtiging stuurkolomvergrendeling. Tot 125.000 kilometer: stuurkogels

 

Wielophanging

 

Tot 125.000 kilometer: reactie arm, wiellagers, stabilisatorstang inclusief rubbers, draagarmrubbers, fuseekogels.

 

Vering

 

Schroef- en bladveren, hoogteregelaar, hogedrukpomp, hydractief veersysteem en controle-unit, luchtbalgen, veerschotellagering. Tot 125.000 kilometer: schokdempers, veerbollen.

 

Remsysteem

 

Hoofdremcilinder, wielremcilinder van de trommelrem, rembekrachtiger, remklauw, drukregelaar, vacuümpomp, remkrachtregelaar, remkrachtbegrenzer, parkeerremkabel, voor de ABS benodigde elektronische en hydraulische delen, voertuigstabiliteitssystemen.

 

Overige / mechanische onderdelen

 

Stoelverstellingmechanisme, vergrendelimechanismen, gasdempers van achterklep of motorkap.

 

Gevolgschade

 

Gevolgschade valt alleen onder de Aanvullende Garantie wanneer in alle redelijkheid kan worden vastgesteld dat de gevolgschade een direct gevolg is van een schade waarvoor garantie bestaat. Vergoeding van gevolgschade, hoe ook te kwalificeren, is steeds beperkt tot de vergoeding voor onderdelen van motor, aandrijving en het elektrische gedeelte. Iedere andere vergoeding van gevolgschade is niet binnen de aanvullende garantie begrepen. Bij vergoeding van gevolgschade wordt een aftrek toegepast, indien het nieuw te plaatsen onderdeel een hogere waarde vertegenwoordigt dan het te vervangen onderdeel.

 

Hoewel de Aanvullende Garantie goed aansluit op de BOVAG- of fabrieksgarantie, is er toch een aantal zaken waarvoor deze garantie niet geldt.

 

Onderhoud

 

Het normale onderhoud dat uw auto nodig heeft, wordt uiteraard niet gedekt door de Aanvullende Garantie. Het verversen en vervangen van vloeistoffen wordt alleen vergoed indien dit nodig is in verband met een noodzakelijke reparatie van uw auto en deze reparatie door de Aanvullende Garantie wordt gedekt.

 

Slijtage

 

Sommige onderdelen nemen door slijtage geleidelijk in kwaliteit af. Deze slijtage kan verband houden met de leeftijd van uw auto of het aantal kilometers dat ermee gereden is.

 

De Aanvullende Garantie geldt dus niet voor de volgende onderdelen:

 

filters, bougies, ruitenwisserbladen, V-riemen, uitlaat (inclusief katalysator), remschoenen, remblokken, remschijven, remtrommels, accu, verlichting, zekeringen, carrosseriedelen (lak), velgen, banden, raam- en deurrubbers, glas, sierlijsten, bekleding en afwerking, aandrijfashoezen en stabilisatorstangrubbers.

 

Onder € 75,-

 

Schaden onder de € 75,- worden niet vergoed. Daarboven (met een maximum van € 5.000,- per gebeurtenis) wordt de schade volledig vergoedt.

 

Gewijzigde kilometerstand

 

Uiteraard kunt u geen aanspraak maken op de garantie wanneer de kilometerstand is gewijzigd of de kilometerteller is losgekoppeld. Dit geldt ook bij een defect aan de kilometerteller dat u niet direct heeft laten repareren.
Beschadigingen of defecten die een gevolg zijn van:

 

brand, blikseminslag, ongeval of diefstal;

oneigenlijk gebruik van het voertuig, zoals het oefenen voor of deelnemen aan races, terreinrijden, reparaties die niet of niet tijdig door uw BOVAG auto- bedrijf zijn uitgevoerd;

gebruik van niet-originele onderdelen;

niet door de fabrikant goedgekeurde veranderingen of aanpassingen, inclusief de montage van niet-originele accessoires;

onvoldoende onderhoud of verzuim van het voorgeschreven onderhoud;

het gebruik van onjuiste brandstof, onvoldoende of onjuiste smeermiddelen of antivriesvloeistof;

schade na een ongeval;

slijtage;

vallen buiten de dekking van de Aanvullende Garantie.

 

Sloopauto’s en total loss

 

Reparaties aan auto’s die door een financiële instelling of verzekeraar als sloopauto, total loss of anderszins zijn aangemerkt, worden niet door de Aanvullende Garantie gedekt.

 

Incidentele schade

 

Incidentele schade of gevolgschade, voortvloeiend uit een defect aan de, wordt niet door de Aanvullende Garantie gedekt. Deze schade omvat – maar is niet beperkt tot – ongemak, reis-, telefoon- en verblijfkosten, verlies van persoonlijke bezittingen of bedrijfseigendommen en derving van loon of inkomsten.