Disclaimer

Deze site is met grote zorg samengesteld door Autobedrijf T. Meulenbroek. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. Autobedrijf T. Meulenbroek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Autobedrijf T. Meulenbroek staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. Autobedrijf T. Meulenbroek aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Autobedrijf T. Meulenbroek sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Alle informatie op deze webpagina's en op de hyperlinked websites dient alleen voor persoonlijk gebruik.

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Autobedrijf T. Meulenbroek kan echter niet instaan voor privacybescherming van de hyperlinked websites.